Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach
 2. Rada Rodziców uchwala swej działalności, w którym określa:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
  • szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do rad klasowych i Prezydium Rady Rodziców.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  • uczestniczenie w opracowaniu i uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki w porozumieniu z radą pedagogiczną;
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu;
  • udzielanie pomocy w organizowaniu pomocy dla uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej;
  • ułatwianie współpracy i współdziałania nauczycieli i rodziców uczniów w sprawach związanych z nauką i wychowaniem;
  • udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej w organizacji wycieczek szkolnych, zagospodarowaniu czasu wolnego, wypoczynku, rekreacji i rozrywki, a także w organizacji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
  • opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
  • opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  • występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli;
  • wyrażanie opinii na temat pracy nauczyciela po zakończeniu stażu zawodowego;
  • delegowanie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

Regulamin Rady Rodziców

Uchwała Rady Rodziców

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach
odpowiada: Agnieszka Klasztorna
data: 26-05-2018
wytworzył: Agnieszka Klasztorna
data: 26-05-2018
data: 26-05-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 26-05-2018 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 429